Når barn og unge trenger hjelp

Alle barn og unge i Gjøvik skal ha en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom godt foreldresamarbeid, rett kompetanse nær barn og unge, tverrfaglig samhandling og inkluderende fellesskap. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I Gjøvik jobber vi i tråd med BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.